خبری

تحویل موقت پروژه ۱۲۸ واحدی آرش

مهر ۱۴, ۱۳۹۴ در ۱۱:۳۶ ب.ظ توسط

مراسم تحویل موقت پروژه ۱۲۸ واحدی آرش

در روز دوشنبه مورخ ۱۷/۰۹/۹۳ با حضور نمایندگان اداره راه و شهرسازی استان یزد جناب آقایان مهندس نظری ،بیگی و دستگاه نظارت آقایان مهندس پاک باطن و ذوالفقاری و رئیس هیئت مدیره مجتمع آقای مهندس ابهجی به همراه مدیرعامل شرکت سیماسازه آقای مهندس قوچانی ،پروژه آرش تحویل موقت گردید و تمامی واحدها به متقاضیان تحویل قطعی گردید .این در حالی است ک متقاضیان بالغ بر ۵۰ درصد واحدها در واحدهای خود سکونت دارند.

Comments are closed.