مشخصات پرسنل کلیدی


پـرسنـل کـلیـدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

واحد سازمانی

۱

میرزا ابوالقاسم شهسواری

کارشناسی ارشد

راه وساختمان

رئیس هیئت مدیره

۲

حسن قوچانی

دکتری

علوم اقتصادی

مدیر عامل

۳

زهرا شهسواری

کارشناسی ارشد

برق الکترونیک

مدیر داخلی شرکت سیما سازه

۴

مهدی شهسواری

کارشناسی

عمران

مشاور شرکت و عضو کمیته فنی

۵

محمد جواد سلطانبی

کارشناسی ارشد

معماری

مدیر واحد مطالعات ساختمان و طراح معماری

۶

محمد فروتن پور

کارشناسی ارشد

معماری

کارشناس مطالعات ساختمان

۷

محمد زارع بیدکی

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان و طراح سازه

۸

محمد علی شرقی

کارشناسی

عمران

کارشناس واحد ساختمان و طراح سازه

۹

علی قوچانی

کارشناسی

برق

کارشناس واحد ساختمان

۱۰

سعید زارع

کارشناسی

مکانیک حرارت و سیالات

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات مکانیک

۱۱

علیرضا رادفر

کارشناسی

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۱۲

محمد حسین مظفری

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات مکانیک

۱۳

مجید والاگهر

کارشناسی ارشد

تاسیسات برق

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات برق

۱۴

سید محمد فرشچی یزدی

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان

۱۵

ناهید طالبی

کارشناسی

معماری

کارشناس واحد ساختمان

۱۶

مسعود شهسواری

کارشناسی ارشد

عمران – راه و ترابری

کارشناس واحد ساختمان

۱۷

فرزاد مقصودیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۱۸

فرشاد مقصودیان

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان

۱۹

هومن رضائیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۲۰

علی فرقانی

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۲۱

زهرا امینیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس کنترل پروژه

۲۲

امیرعلی شهسواری

کارشناسی ارشد

معماری

مدیرپروژه نشاط شیراز

۲۳

مهدی اسکندری

کارشناسی

عمران

مدیر پروژه زیتون کرمان

۲۴

مرتضی بستانی

کارشناسی ارشد

عمران خاک و پی

سرپرست کارگاه پروژه نشاط شیراز

۲۵

محمد رضا ثقفی

کاردانی

حسابداری

اداری مالی کارگاه پروژه نشاط شیراز

۲۶

محمد عزی

کارشناسی ارشد

عمران – ژئوتکنیک

مسؤل اجرای پروژه نشاط شیراز

۲۷

محمد جواد رحیمی

کارشناسی

عمران

مسؤل اجرای پروژه نشاط شیراز

۲۸

ایمان قیامی

کارشناسی

عمران

کارمند دفترفنی پروژه نشاط شیراز

۲۹

حمید رضا شاهی

کارشناسی

عمران

مدیر پروژه بهار و آسمان تفت

۳۰

شهاب شه دوست

کارشناسی ارشد

عمران – نقشه برداری

سرپرست کارگاه پروژه آسمان تفت

۳۱

سعید فلاح تفتی

کارشناسی ارشد

راه

کارمند دفترفنی پروژه آسمان تفت

۳۲

محمد زارع مهرجردی

کارشناسی

دام و طیور

اداری مالی کارگاه پروژه آسمان تفت

۳۳

ایمان دیبایی

کارشناسی

عمران

مسئول اجرای پروزه بهار تفت

۳۴

مصطفی بهشتی فرد

کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت

کارمند دفتر فنی پروژه بهار تفت

۳۵

رضا شایق

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

مدیر پروژه بارانا

۳۶

علی اکبر عشقی

کاردانی

عمران

سرپرست کارگاه پروژه بارانا

۳۷

حمید زراعتی

کارشناسی

عمران

مسئول اجرای پروزه بارانا

۳۸

احمد جانجانی مهریزی

کارشناسی

عمران

مسئول اجرای پروزه بارانا

۳۹

مازیار وارسته

کارشناسی

عمران

مسئول اداری مالی پروژه نگین کرمان

۴۰

عصمت شاه مرادی

کارشناسی ارشد

آبیاری – زهکشی

مشاور آبیاری – زهکشی

۴۱

نادرکریمی

دکتری

آب – کشاورزی

مسئول واحد مطالعات آب

۴۲

فاطمه شاهم آبادی محمد عباسی

کارشناسی

آب – کشاورزی

کارشناس مطالعات آب

۴۳

مجید زارع منش

دکتری

عمران – سازه

کارشناس مطالعات آب

۴۴

مجتبی شهسواری

کارشناسی

کامپیوتر

IT مسؤل واحد

۴۵

رویا قوچانی

کارشناسی

شیمی

معاونت اداری و مالی

۴۶

محمد شرقیان

کارشناسی

حسابداری

مشاور مالی و اداری

۴۷

ابوالفضل دهقان

کارشناسی

حسابداری

مسئول واحد حسابداری

۴۸

حمیدرضا طحانیان

کارشناسی

حسابداری

کارشناس حسابداری

۴۹

هادی حاجی علی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان

مسؤل پشتیبانی و مدیر بزرگانی

۵۰

شهاب مصدق منشادی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

وکیل و مشاور حقوقی