مشخصات پرسنل کلیدی


پـرسنـل کـلیـدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

واحد سازمانی

۱

میرزا ابوالقاسم شهسواری

کارشناسی ارشد

راه وساختمان

رئیس هیئت مدیره

۲

حسن قوچانی

دکتری

علوم اقتصادی

مدیر عامل

۳

زهرا شهسواری

کارشناسی ارشد

برق الکترونیک

مدیر داخلی شرکت سیما سازه

۴

مهدی شهسواری

کارشناسی

عمران

مشاور شرکت و عضو کمیته فنی

۵

محمد جواد سلطانبی

کارشناسی ارشد

معماری

مدیر واحد مطالعات ساختمان

۶

محمد فروتن پور

کارشناسی ارشد

معماری

کارشناس مطالعات ساختمان

۷

محمد زارع بیدکی

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۸

محمد علی شرقی

کارشناسی

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۹

علی قوچانی

کارشناسی

برق

کارشناس واحد ساختمان

۱۰

محمد حسین مظفری

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان

۱۱

مجید والاگهر

کارشناسی ارشد

تاسیسات برق

کارشناس واحد ساختمان

۱۲

میلاد مرزنگوشی

کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت

کارشناس واحد ساختمان

۱۳

ناهید طالبی

کارشناسی

معماری

کارشناس واحد ساختمان

۱۴

مسعود شهسواری

کارشناسی ارشد

عمران – راه و ترابری

کارشناس واحد ساختمان

۱۵

فرزاد مقصودیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۱۶

فرشاد مقصودیان

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان

۱۷

هومن رضائیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۱۸

علی فرقانی

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان

۱۹

امیرعلی شهسواری

کارشناسی ارشد

معماری

سرپرست کارگاه پروژه نشاط شیراز

۲۰

مهدی اسکندری

کارشناسی

عمران

مدیر پروژه زیتون کرمان و نشاط شیراز

۲۱

مرتضی بستانی

کارشناسی ارشد

عمران خاک و پی

دفتر فنی پروژه نشاط شیراز

۲۲

محمد رضا ثقفی

کاردانی

حسابداری

اداری مالی کارگاه پروژه نشاط شیراز

۲۳

سید محمد مهدی موسوی

کارشناسی

عمران

نیرو اجرایی پروژه نشاط شیراز

۲۴

حمید رضا شاهی

کارشناسی

عمران

مدیر پروژه بهار و آسمان تفت

۲۵

شهاب شه دوست

کارشناسی ارشد

عمران – نقشه برداری

سرپرست کارگاه پروژه آسمان تفت

۲۶

سید احمد ترابی قریه علی

کارشناسی

عمران

کارمند دفتر فنی پروژه آسمان

۲۷

ایمان دیبایی

کارشناسی

عمران

مسئول اجرای پروزه بهار تفت

۲۸

مصطفی بهشتی فرد

کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت

کارمند دفتر فنی پروژه بهار تفت

۲۹

رضا شایق

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

مدیر پروژه بارانا

۳۰

علی اکبر عشقی

کاردانی

عمران

سرپرست کارگاه پروژه بارانا

۳۱

فاطمه کمالی

کارشناسی

معماری

دفتر فنی پروژه بارانا

۳۲

مازیار وارسته

کارشناسی

عمران

اداری مالی پروژه زیتون و ۶۴  واحدی کرمان

۳۳

محمد حسین زید آّبادی

کارشناسی

عمران

دفترفنی پروژه زیتون کرمان

۳۴

مجتبی شهسواری

کارشناسی

کامپیوتر

IT مسؤل واحد

۳۵

عصمت شاه مرادی

کارشناسی ارشد

آبیاری – زهکشی

مشاور آبیاری – زهکشی

۳۶

رویا قوچانی

کارشناسی

شیمی

معاونت اداری و مالی

۳۷

فاطمه شاهم آبادی محمد عباسی

کارشناسی

آب – کشاورزی

مسئول واحد مطالعات آب

۳۸

مجید زارع منش

دکتری

عمران – سازه

کارشناس مطالعات آب

۳۹

محمد شرقیان

کارشناسی

حسابداری

مشاور مالی و اداری

۴۰

ابوالفضل دهقان

کارشناسی

حسابداری

واحد حسابداری

۴۱

عباس جوهری

کارشناسی

امور اداری

واحد فروش

۴۲

هادی حاجی علی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان

مسؤل پشتیبانی و مدیر بزرگانی

۴۳

شهاب مصدق منشادی

کارشناسی

حقوق

مشاور حقوقی