مشخصات پرسنل کلیدی


پـرسنـل کـلیـدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

واحد سازمانی

۱

میرزا ابوالقاسم شهسواری

کارشناسی ارشد

راه وساختمان

رئیس هیئت مدیره

۲

حسن قوچانی

دکتری

علوم اقتصادی

مدیر عامل

۳

زهرا شهسواری

کارشناسی ارشد

برق الکترونیک

مدیر داخلی

۴

احمد خانجانخانی

کارشناسی

عمران

مشاور ساختمان

۵

محمد جواد سلطانبی

کارشناسی ارشد

معماری

مدیر واحد مطالعات ساختمان و طراح معماری

۶

ناهید طالبی

کارشناسی

معماری

کارشناس مطالعات ساختمان

۷

محمد فروتن پور

کارشناسی ارشد

معماری

کارشناس مطالعات ساختمان

۸

محمد زارع بیدکی

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس واحد ساختمان و طراح سازه

۹

سعید زارع

کارشناسی

مکانیک حرارت و سیالات

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات مکانیک

۱۰

محمد حسین مظفری

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات مکانیک

۱۱

مجید والاگهر

کارشناسی ارشد

تاسیسات برق

کارشناس واحد ساختمان و طراح تاسیسات برق

۱۲

سید محمد فرشچی یزدی

کارشناسی

تاسیسات مکانیک

کارشناس واحد ساختمان

۱۳

امیرعلی شهسواری

کارشناسی ارشد

معماری

مدیر پروژه اقدام ملی بندرعباس

۱۴

محمد جواد رحیمی

کارشناسی

عمران

سرپرست کارگاه پروژه اقدام ملی بندرعباس

۱۵

علی رشیدی

کارشناسی ارشد

عمران – مدیریت ساخت

مسئول اجرای پروژه اقدام ملی بندرعباس

۱۶

رامش گودرزی

کارشناسی

عمران

دفترفنی پروژه اقدام ملی بندرعباس

۱۷

ساناز مرادپور

کاردانی

حسابداری

اداری مالی پروژه اقدام ملی بندرعباس

۱۸

مرتضی بستانی

کارشناسی ارشد

عمران خاک و پی

سرپرست کارگاه پروژه نشاط شیراز

۱۹

محمد رضا ثقفی

کاردانی

حسابداری

اداری مالی پروژه نشاط شیراز

۲۰

محمد عزی

کارشناسی ارشد

عمران – ژئوتکنیک

مسؤل اجرای پروژه نشاط شیراز

۲۱

ایمان قیامی

کارشناسی

عمران

کارمند دفترفنی پروژه نشاط شیراز

۲۲

شهاب شه دوست

کارشناسی ارشد

عمران – نقشه برداری

مدیر و سرپرست کارگاه پروژه آسمان تفت

۲۳

مصطفی خاکی

کارشناسی

عمران

مسئول اجرا پروژه آسمان تفت

۲۴

محمدرضا زارع مهرجردی

کارشناسی

دام و طیور

اداری مالی پروژه آسمان تفت

۲۵

زهرا امینیان

کارشناسی ارشد

عمران

کارشناس کنترل پروژه – مدیرپروژه اقدام ملی شاهدیه

۲۶

شاهین اکبری

کارشناسی

عمران

دفترفنی پروژه اقدام ملی شاهدیه

۲۷

محمد انصاری

کارشناسی

حسابداری

مسئول اداری و مالی پروژه اقدام ملی شاهدیه

۲۸

مهدی سلطانی

کارشناسی

نقشه برداری

سرپرست کارگاه پروژه اقدام ملی تفت

۲۹

ایمان دیبایی

کارشناسی

عمران

مسئول پروزه اقدام ملی تفت

۳۰

علی اکبر عشقی

کاردانی

عمران

سرپرست کارگاه پروژه بارانا

۳۱

مازیار وارسته

کارشناسی

عمران

سرپرست پروژه نگین کرمان

۳۲

نادرکریمی

دکتری

آب – کشاورزی

مدیر واحد مطالعات و اجرای آب

۳۳

فاطمه شاهم آبادی محمد عباسی

کارشناسی

آب – کشاورزی

کارشناس مطالعات آب

۳۴

مجتبی شهسواری

کارشناسی

کامپیوتر

IT مسؤل واحد

۳۵

محمد شرقیان

کارشناسی

حسابداری

مدیر مالی و اداری

۳۶

رویا قوچانی

کارشناسی

شیمی

مسئول مالی و اداری

۳۷

ابوالفضل دهقان

کارشناسی

حسابداری

مسئول واحد حسابداری

۳۸

حمیدرضا طحانیان

کارشناسی

حسابداری

کارشناس حسابداری

۳۹

هادی حاجی علی

کارشناسی ارشد

مترجمی زبان

مسؤل پشتیبانی و مدیر بزرگانی

۴۰

شهاب مصدق منشادی

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

وکیل و مشاور حقوقی